Informacije za tujce / Informacije za strane državljane

Če ste ali boste srednjo šolo končali izven Slovenije, prijavi ne prilagajte dokazil (tudi, če že imate nostrifikacijo), morate pa poslati višji strokovni šoli, ki ste jo navedli pod 1. željo najpozneje do 2. julija 2019 (1. prijavni rok) oziroma do 17. septembra 2019 (2. prijavni rok) naslednja dokazila:

 • overjeno kopijo zaključnega spričevala srednje šole,
 • overjen prevod zaključnega spričevala srednje šole v slovenski jezik,
 • overjeno kopijo spričevala predzadnjega letnika srednje šole,
 • overjen prevod spričevala predzadnjega letnika srednje šole v slovenski jezik,
 • overjeno kopijo spričevala zadnjega letnika srednje šole,
 • overjen prevod spričevala zadnjega letnika srednje šole v slovenski jezik,
 • kopijo identifikacijskega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica),
 • kronološki opis dosedanjega izobraževanja,
 • izpolnjeno vlogo o priznavanju izobraževanja pridobljenega v tujini (obrazec N).

Višja strokovna šola opravi postopek priznavanja izobraževanja in vam izda odločbo, s katero ugotovi, ali izpolnjujete predpisane izobrazbene pogoje za vpis v študijski program, za katerega se prijavljate, ter o tem obvesti Višješolsko prijavno službo.

Za spričevala iz nekdanjih jugoslovanskih republik, pridobljena pred 25. 6. 1991, postopek priznavanja izobraževanja oz. odločba o izpolnjevanju predpisanih pogojev za vpis v študijski program ni potrebna. Prijavi priložite overjeno fotokopijo zaključnega spričevala ter overjeni spričevali zadnjih dveh letnikov srednje šole.

Diploma o mednarodni maturi (International Baccalaureat – IBO) je enakovredna maturitetnemu spričevalu, pridobljenemu v Republiki Sloveniji.Informacije za strane državljane

Ako ste ili ako budete srednju školu završili izvan Slovenije, prijavi ne prilažite potvrde (iako su one već nostrificirane). Morate ih poslati višoj stručnoj školi, koju ste naveli na 1. mjesto, najkasnije do 2. srpnja 2019 (prvi prijavni rok) odnosno do 17. rujna 2019 (drugi prijavni rok) iduće potvrde:

 • ovjerenu kopiju završnog ispita ili mature srednje škole,
 • ovjeren prijevod završnog ispita ili mature srednje škole,
 • ovjerenu kopiju svjedodžbe za 3. razred srednje škole,
 • ovjeren prijevod svjedodžbe za 3. razred srednje škole,
 • ovjerenu kopiju svjedodžbe za 4. razred srednje škole,
 • ovjeren prijevod svjedodžbe za 4. razred srednje škole,
 • kopiju osobnog dokumenta (putovnica ili osobna iskaznica),
 • kronološki opis dosadašnjeg školovanja,
 • ispunjen zahtjev o priznavanju školovanja stečenog u inozemstvu (obrazac N).


Viša stručna škola izvede postupak priznavanja školovanja u inozemstvu i izda vam rješenje, sa kojim odluči da li ispunjavate potrebne zakonske uvijete za upis na studijski program, na koji se prijavljujete, i o tome obavijesti Višeškolsku službu za prijavu.

Za svjedodžbe iz nekadašnjih jugoslavenskih republika, stečenih pred 25. 6. 1991, postupak priznavanja školovanja odnosno rješenje o ispunjenim zakonskim uvjetima za upis na studijski program, nije potrebno. Prijavi priložite ovjerenu fotokopiju završnog ispita ili mature, te ovjerene svjedodžbe za zadnje dvije godine srednje škole.

Diploma o međunarodnoj maturi (International Baccalaureat – IBO) je jednakovrijedna maturskoj svjedodžbi, stečenoj u Republici Sloveniji.Priponke:

Zakaj izbrati VSŠ Brežice?

Vpišite se, ker naši študentje pravijo, da ...

»Pri nas predavajo profesorji, ki prihajajo direktno iz podjetij in tudi sami redno obiskujemo podjetja¨« (Amelija),

»Lahko diplomiraš že v dveh letih« (Rok Ž.),

»Naloge lahko opravljamo tudi od doma« (Blaž),

»Smo zelo samostojni in ob študiju tudi delamo« (Rok H.),

»Stroški izobraževanja so zelo nizki« (Maša),

»Uporabljamo spletno učilnico z vsemi gradivi in nalogami in do nje dostopamo kjerkoli. Imamo tudi dovolj parkirnih prostorov ob šoli« (Dolores),

»Imamo veliko prakse v podjetjih, kjer se lahko predstavimo bodočim delodajalcem« (Jure),

»Se naučimo ogromno, saj se profesorji ukvarjajo z vsakim posebej« (Vinko)

»Lahko veliko ustvarjamo in izkoristimo svoje potenciale, pouk je zabaven« (Maja)

»Ker nas profesorji osebno poznajo in so zelo prijazni do nas« (Mergime) ...

»Profesorji so strokovni, profesionalni in prilagodljivi. Vso teorijo podkrepijo na praktičnih primerih iz prakse in če se redno udeležuješ predavanj in vaj, je uspeh zagotovo zagotovljen. Znanje katerega sem pridobila na Višji strokovni šoli Brežice pa že s pridom uporabljam tako na delovnem mestu, kot tudi v zasebnem življenju. Vsekakor je bil vpis na Višjo strokovno šolo Brežice, moja najboljša izbira, ki jo priporočam tudi ostalim bodočim študentom.« (Diplomantka višje Strokovne šole Brežice, Irena Andolšek) ...

»Ker nas profesorji osebno poznajo in so zelo prijazni do nas« (Mergime) ...