Informacija za tujce

Če ste ali boste srednjo šolo končali izven Slovenije, prijavi ne prilagajte dokazil (tudi, če že imate nostrifikacijo), morate pa poslati višji strokovni šoli, ki ste jo navedli pod 1. željo najpozneje do 2. julija 2019 (1. prijavni rok) oziroma do 17. septembra 2019 (2. prijavni rok) naslednja dokazila:

  • overjeno kopijo zaključnega spričevala srednje šole,
  • overjen prevod zaključnega spričevala srednje šole v slovenski jezik,
  • overjeno kopijo spričevala predzadnjega letnika srednje šole,
  • overjen prevod spričevala predzadnjega letnika srednje šole v slovenski jezik,
  • overjeno kopijo spričevala zadnjega letnika srednje šole,
  • overjen prevod spričevala zadnjega letnika srednje šole v slovenski jezik,
  • kopijo identifikacijskega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica),
  • kronološki opis dosedanjega izobraževanja,
  • izpolnjeno vlogo o priznavanju izobraževanja pridobljenega v tujini (obrazec N).

Višja strokovna šola opravi postopek priznavanja izobraževanja in vam izda odločbo, s katero ugotovi, ali izpolnjujete predpisane izobrazbene pogoje za vpis v študijski program, za katerega se prijavljate, ter o tem obvesti Višješolsko prijavno službo.

Za spričevala iz nekdanjih jugoslovanskih republik, pridobljena pred 25. 6. 1991, postopek priznavanja izobraževanja oz. odločba o izpolnjevanju predpisanih pogojev za vpis v študijski program ni potrebna. Prijavi priložite overjeno fotokopijo zaključnega spričevala ter overjeni spričevali zadnjih dveh letnikov srednje šole.

Diploma o mednarodni maturi (International Baccalaureat – IBO) je enakovredna maturitetnemu spričevalu, pridobljenemu v Republiki Sloveniji.


Priponke:

Zakaj izbrati VSŠ Brežice?

Vpišite se, ker naši študentje pravijo, da ...

»Pri nas predavajo profesorji, ki prihajajo direktno iz podjetij in tudi sami redno obiskujemo podjetja¨« (Amelija),

»Lahko diplomiraš že v dveh letih« (Rok Ž.),

»Naloge lahko opravljamo tudi od doma« (Blaž),

»Smo zelo samostojni in ob študiju tudi delamo« (Rok H.),

»Stroški izobraževanja so zelo nizki« (Maša),

»Uporabljamo spletno učilnico z vsemi gradivi in nalogami in do nje dostopamo kjerkoli. Imamo tudi dovolj parkirnih prostorov ob šoli« (Dolores),

»Imamo veliko prakse v podjetjih, kjer se lahko predstavimo bodočim delodajalcem« (Jure),

»Se naučimo ogromno, saj se profesorji ukvarjajo z vsakim posebej« (Vinko)

»Lahko veliko ustvarjamo in izkoristimo svoje potenciale, pouk je zabaven« (Maja)

»Ker nas profesorji osebno poznajo in so zelo prijazni do nas« (Mergime) ...