Redni študij

Redni študij se izvede v dveh letih v skladu s programom po predpisanem predmetniku. Študijsko leto obsega v prvem in drugem letniku 34 tednov izobraževanja (od tega 24 tednov predavanj in vaj v šoli ter 10 tednov praktičnega izobraževanja, ki ga študenti opravijo pri delodajalcih).
 

Študijski program Ekonomist je nastal v okviru projekta prenove višješolskih študijskih programov in je nadomestil program Komercialist, ki ga je Višja strokovna šola Brežice izvajala v zadnjih desetih letih.

Program je modularno zasnovan in kreditno ovrednoten po kreditnem sistemu ECTS. Izbirnost modulov bo študentom omogočila pridobivanje tistih znanj, s katerimi bodo bolj konkurenčni na trgu dela. Kreditni sistem omogoča študentom horizontalno prehodnost med moduli in uveljavljanje pridobljenih kreditnih točk v nadaljnjem izobraževanju.

Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT), in sicer:

  • obvezni moduli z 52 KT,
  • izbirni moduli z 58 KT,
  • prosto izbirni predmet s 5 KT in
  • diploma s 5 KT.


Napredovanje v višji letnik

V 2. letnik lahko napreduje študent/ka, ki je uspešno opravil/a obveznosti modulov, ovrednotenih z najmanj 45 KT od 60 možnih, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Študent/ka lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika, ovrednotenih z najmanj 20 kreditnimi točkami (KT).


Prehajanje med programi

V 2. letnik se lahko vpiše študent/ka, ki je končal/a 1. letnik višješolskega študijskega programa ali 1. oz. višji letnik visokošolskega študijskega programa, če se z individualnim študijskim programom ugotovi, da manjkajočih obveznosti za 1. letnik ni več kot za 20 KT. Če je teh obveznosti več, prehajanje med programi ni mogoče.


Priponke:

Zakaj izbrati VSŠ Brežice?

Vpišite se, ker naši študentje pravijo, da ...

»Pri nas predavajo profesorji, ki prihajajo direktno iz podjetij in tudi sami redno obiskujemo podjetja¨« (Amelija),

»Lahko diplomiraš že v dveh letih« (Rok Ž.),

»Naloge lahko opravljamo tudi od doma« (Blaž),

»Smo zelo samostojni in ob študiju tudi delamo« (Rok H.),

»Stroški izobraževanja so zelo nizki« (Maša),

»Uporabljamo spletno učilnico z vsemi gradivi in nalogami in do nje dostopamo kjerkoli. Imamo tudi dovolj parkirnih prostorov ob šoli« (Dolores),

»Imamo veliko prakse v podjetjih, kjer se lahko predstavimo bodočim delodajalcem« (Jure),

»Se naučimo ogromno, saj se profesorji ukvarjajo z vsakim posebej« (Vinko)

»Lahko veliko ustvarjamo in izkoristimo svoje potenciale, pouk je zabaven« (Maja)

»Ker nas profesorji osebno poznajo in so zelo prijazni do nas« (Mergime) ...