Predstavitev šole

Vlada RS je 6.januarja 2000 sprejela sklep o ustanovitvi Višje strokovne šole – program komercialist v Brežicah, ki je organizacijska enota Ekonomske in trgovske šole Brežice.

Nastala  je na osnovi potreb gospodarstva po višje izobraženem kadru vodstvenih in vodilnih delavcev.

Zaradi prenove višješolskih študijskih programov izvajamo od leta 2008 višješolski študijski program ekonomist.

Za študij, ki traja dve leti, je značilno, da študentje teoretično pridobljena znanja  nadgradijo s praktičnim izobraževanjem pri delodajalcih.

Prostorski in materialni pogoji šole omogočajo kakovosten študij, s končnim ciljem doseči zadovoljstvo naših študentov in vseh ostalih deležnikov.

Vsebine študija so aktualne, mednarodno primerljive in omogočajo visoko zaposljivost naših diplomantov.

Z vključevanjem v mednarodne izmenjave želi Višja strokovna šola spodbuditi študente in sodelavce k mobilnosti ter ustvariti pogoje za sodelovanje v mednarodnih projektih.

Študij na Višji strokovni šoli je uspešno zaključilo preko 700 diplomantov.


Zakaj izbrati VSŠ Brežice?

Vpišite se, ker naši študentje pravijo, da ...

»Pri nas predavajo profesorji, ki prihajajo direktno iz podjetij in tudi sami redno obiskujemo podjetja¨« (Amelija),

»Lahko diplomiraš že v dveh letih« (Rok Ž.),

»Naloge lahko opravljamo tudi od doma« (Blaž),

»Smo zelo samostojni in ob študiju tudi delamo« (Rok H.),

»Stroški izobraževanja so zelo nizki« (Maša),

»Uporabljamo spletno učilnico z vsemi gradivi in nalogami in do nje dostopamo kjerkoli. Imamo tudi dovolj parkirnih prostorov ob šoli« (Dolores),

»Imamo veliko prakse v podjetjih, kjer se lahko predstavimo bodočim delodajalcem« (Jure),

»Se naučimo ogromno, saj se profesorji ukvarjajo z vsakim posebej« (Vinko)

»Lahko veliko ustvarjamo in izkoristimo svoje potenciale, pouk je zabaven« (Maja)

»Ker nas profesorji osebno poznajo in so zelo prijazni do nas« (Mergime) ...