Izredni študij

Izredni študij traja dve leti, je časovno in izvedbeno prilagojen slušateljem z delovnimi izkušnjami. Študijske aktivnosti se izvajajo dvakrat tedensko v popoldanskem času po 16. uri. Izpiti in ostale študijske obveznosti so enakomerno porazdeljene skozi leto.

Študentom, ki imajo dve leti delovnih izkušenj, se na podlagi vloge o priznavanju praktičnega izobraževanja, prizna opravljanje praktičnega dela pri delodajalcih.

Študijski program Ekonomist je nastal v okviru projekta prenove višješolskih študijskih programov in je nadomestil program Komercialist, ki ga je Višja strokovna šola Brežice izvajala v zadnjih desetih letih.

Program je modularno zasnovan in kreditno ovrednoten po kreditnem sistemu ECTS. Izbirnost modulov bo študentom omogočila pridobivanje tistih znanj, s katerimi bodo bolj konkurenčni na trgu dela. Kreditni sistem omogoča študentom horizontalno prehodnost med moduli in uveljavljanje pridobljenih kreditnih točk v nadaljnjem izobraževanju.

Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT), in sicer:

  • obvezni moduli z 52 KT,
  • izbirni moduli z 58 KT,
  • prosto izbirni predmet s 5 KT in
  • diploma s 5 KT.


Napredovanje v višji letnik

V 2. letnik lahko napreduje študent/ka, ki je uspešno opravil/a obveznosti modulov, ovrednotenih z najmanj 45 KT od 60 možnih, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.

Študent/ka lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika, ovrednotenih z najmanj 20 kreditnimi točkami (KT).


Prehajanje med programi

V 2. letnik se lahko vpiše študent/ka, ki je končal/a 1. letnik višješolskega študijskega programa ali 1. oz. višji letnik visokošolskega študijskega programa, če se z individualnim študijskim programom ugotovi, da manjkajočih obveznosti za 1. letnik ni več kot za 20 KT. Če je teh obveznosti več, prehajanje med programi ni mogoče.


Mnenje nekdanjega študenta izrednega študija:

"Zanimiv in prijeten študij, profesorji zelo profesionalni in prilagodljivi. Večino teorije pokažejo ali podkrepijo tudi na praktičnem primeru. Šolanje je finančno sprejemljivo, urnik prilagodljiv, z malce truda nezahteven študij. Priporočam vsem, ki si želijo dopolniti svoje znanje in nadgraditi stopnjo izobrazbe v dobrih 2 letih." -- Simon Andrejaš


Priponke:

Zakaj izbrati VSŠ Brežice?

Vpišite se, ker naši študentje pravijo, da ...

»Pri nas predavajo profesorji, ki prihajajo direktno iz podjetij in tudi sami redno obiskujemo podjetja¨« (Amelija),

»Lahko diplomiraš že v dveh letih« (Rok Ž.),

»Naloge lahko opravljamo tudi od doma« (Blaž),

»Smo zelo samostojni in ob študiju tudi delamo« (Rok H.),

»Stroški izobraževanja so zelo nizki« (Maša),

»Uporabljamo spletno učilnico z vsemi gradivi in nalogami in do nje dostopamo kjerkoli. Imamo tudi dovolj parkirnih prostorov ob šoli« (Dolores),

»Imamo veliko prakse v podjetjih, kjer se lahko predstavimo bodočim delodajalcem« (Jure),

»Se naučimo ogromno, saj se profesorji ukvarjajo z vsakim posebej« (Vinko)

»Lahko veliko ustvarjamo in izkoristimo svoje potenciale, pouk je zabaven« (Maja)

»Ker nas profesorji osebno poznajo in so zelo prijazni do nas« (Mergime) ...

»Profesorji so strokovni, profesionalni in prilagodljivi. Vso teorijo podkrepijo na praktičnih primerih iz prakse in če se redno udeležuješ predavanj in vaj, je uspeh zagotovo zagotovljen. Znanje katerega sem pridobila na Višji strokovni šoli Brežice pa že s pridom uporabljam tako na delovnem mestu, kot tudi v zasebnem življenju. Vsekakor je bil vpis na Višjo strokovno šolo Brežice, moja najboljša izbira, ki jo priporočam tudi ostalim bodočim študentom.« (Diplomantka višje Strokovne šole Brežice, Irena Andolšek) ...

»Ker nas profesorji osebno poznajo in so zelo prijazni do nas« (Mergime) ...