Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

Poslanstvo Višje strokovne šole  je kakovostno izvajanje višješolskega programa Ekonomist, ki bo zagotavljal ustrezno strokovno usposobljene in zaposljive diplomante  tako v gospodarstvu kot tudi v negospodarstvu ter gradnja dobrih  medosebnih  odnosov skozi odprto komunikacijo med vsemi deležniki.

Tesno sodelovanje z delodajalci skozi praktično izobraževanje in drugo pedagoško delo omogoča sledenje potrebam trga dela na način, da strokovni in drugi kader sledi novostim s stalnim posodabljanjem svojega dela.


Vizija

Povečati in utrjevati ugled ter prepoznavnost naše višje šole v lokalnem in širšem okolju, ki s pomočjo dviga kakovosti strokovnega in razvojnega dela ter razširitve programske ponudbe postane pomemben dejavnik razvoja v naši regiji in širše.


Vrednote

Delovanje naše šole temelji na vrednotah, ki so vpete v aktivnosti na vseh področjih in so naslednje:

  • znanje in strokovnost
  • sodelovanje
  • kakovost
  • spoštovanje
  • odgovornost
  • prilagodljivost
  • učinkovitost


Zakaj izbrati VSŠ Brežice?

Vpišite se, ker naši študentje pravijo, da ...

»Pri nas predavajo profesorji, ki prihajajo direktno iz podjetij in tudi sami redno obiskujemo podjetja¨« (Amelija),

»Lahko diplomiraš že v dveh letih« (Rok Ž.),

»Naloge lahko opravljamo tudi od doma« (Blaž),

»Smo zelo samostojni in ob študiju tudi delamo« (Rok H.),

»Stroški izobraževanja so zelo nizki« (Maša),

»Uporabljamo spletno učilnico z vsemi gradivi in nalogami in do nje dostopamo kjerkoli. Imamo tudi dovolj parkirnih prostorov ob šoli« (Dolores),

»Imamo veliko prakse v podjetjih, kjer se lahko predstavimo bodočim delodajalcem« (Jure),

»Se naučimo ogromno, saj se profesorji ukvarjajo z vsakim posebej« (Vinko)

»Lahko veliko ustvarjamo in izkoristimo svoje potenciale, pouk je zabaven« (Maja)

»Ker nas profesorji osebno poznajo in so zelo prijazni do nas« (Mergime) ...

»Profesorji so strokovni, profesionalni in prilagodljivi. Vso teorijo podkrepijo na praktičnih primerih iz prakse in če se redno udeležuješ predavanj in vaj, je uspeh zagotovo zagotovljen. Znanje katerega sem pridobila na Višji strokovni šoli Brežice pa že s pridom uporabljam tako na delovnem mestu, kot tudi v zasebnem življenju. Vsekakor je bil vpis na Višjo strokovno šolo Brežice, moja najboljša izbira, ki jo priporočam tudi ostalim bodočim študentom.« (Diplomantka višje Strokovne šole Brežice, Irena Andolšek) ...

»Ker nas profesorji osebno poznajo in so zelo prijazni do nas« (Mergime) ...