Poslanstvo in vizija

Poslanstvo

Poslanstvo Višje strokovne šole  je kakovostno izvajanje višješolskega programa Ekonomist, ki bo zagotavljal ustrezno strokovno usposobljene in zaposljive diplomante  tako v gospodarstvu kot tudi v negospodarstvu ter gradnja dobrih  medosebnih  odnosov skozi odprto komunikacijo med vsemi deležniki.

Tesno sodelovanje z delodajalci skozi praktično izobraževanje in drugo pedagoško delo omogoča sledenje potrebam trga dela na način, da strokovni in drugi kader sledi novostim s stalnim posodabljanjem svojega dela.


Vizija

Povečati in utrjevati ugled ter prepoznavnost naše višje šole v lokalnem in širšem okolju, ki s pomočjo dviga kakovosti strokovnega in razvojnega dela ter razširitve programske ponudbe postane pomemben dejavnik razvoja v naši regiji in širše.


Vrednote

Delovanje naše šole temelji na vrednotah, ki so vpete v aktivnosti na vseh področjih in so naslednje:

  • znanje in strokovnost
  • sodelovanje
  • kakovost
  • spoštovanje
  • odgovornost
  • prilagodljivost
  • učinkovitost


Zakaj izbrati VSŠ Brežice?

Vpišite se, ker naši študentje pravijo, da ...

»Pri nas predavajo profesorji, ki prihajajo direktno iz podjetij in tudi sami redno obiskujemo podjetja¨« (Amelija),

»Lahko diplomiraš že v dveh letih« (Rok Ž.),

»Naloge lahko opravljamo tudi od doma« (Blaž),

»Smo zelo samostojni in ob študiju tudi delamo« (Rok H.),

»Stroški izobraževanja so zelo nizki« (Maša),

»Uporabljamo spletno učilnico z vsemi gradivi in nalogami in do nje dostopamo kjerkoli. Imamo tudi dovolj parkirnih prostorov ob šoli« (Dolores),

»Imamo veliko prakse v podjetjih, kjer se lahko predstavimo bodočim delodajalcem« (Jure),

»Se naučimo ogromno, saj se profesorji ukvarjajo z vsakim posebej« (Vinko)

»Lahko veliko ustvarjamo in izkoristimo svoje potenciale, pouk je zabaven« (Maja)

»Ker nas profesorji osebno poznajo in so zelo prijazni do nas« (Mergime) ...