Kontakt

Referat za študijske zadeve

Lidija Furlan, univ.dipl.upr.org.
telefon: 07 499 25 62
e-mail: lidija.furlan@guest.arnes.si

Uradne ure za študente: vsak dan od 8.00 - 11.00


Ravnateljica

Hermina Vučajnk, univ.dipl.oec.
telefon: 07 499 25 64                           
e-mail: vss.brezice@guest.arnes.si


Knjižnica

Deja Avsec, univ.dipl.bibl.
telefon: 07 499 25 60
e-mail: deja.avsec@guest.arnes.si 


Kontaktni podatki predavateljev in inštruktorjev

Zap. št.

Priimek in ime

Modul / predmet

e-mail

Pogovorne ure:

1

Bogovič Katja

inštruktorica

Poslovni tuji jezik 1  (PTJ1)

katja.bogovic@gmail.com

sreda, 11.00 -11.45

2

Bužančič Marjanka

predavateljica

Prodaja

(PRO)

marjanka.buzancic@gmail.com

po dogovoru

3

David Ksenija

predavateljica

Poslovna matematika s statistiko

(PMS)

ksenija.david@guest.arnes.si

po predavanjih v 2. semestru

4

Galič Metka

Predavateljica in inštruktorica

Trženje (TRŽ),     Nabava (NAB)

Predavateljica

Osnove poslovnih financ

 (OPF)

metka.galic@guest.arnes.si

petek, od 7.10 – 8.00

5

Jamšek Cveto

Predavatelj

Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov

(OPP)

cveto.jamsek@emo-orodjarna.si

torek  15.00-16.00

6

Kranjc Jože

Predavatelj

Informatika (INF), Organizacija in management podjetja (OMP)

Inštruktor

Informatika (INF), Organizacija in management podjetja (OMP), Poslovna logistika (POL), Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti (UZK),Oblikovanje proizvodov in tehnoloških procesov (OPP)

 

Praktično izobraževanje

PRI 1, PR 2

joze.kranjc@guest.arnes.si

ponedeljek, 8.00 do 10.00  kabinet PRI

7

Krištof Zvonka

Predavateljica

Poslovno komuniciranje

(POK)

zvonka.kristof15@gmail.com

ponedeljek, 12.00 do 13. 00

8

Levičar Stanko

Predavatelj

Poslovna logistika (POL)

Ekonomija

( EKN)

stanko.levicar@gmail.com

ob četrtkih ob 18.00 po vnaprejšnjem dogovoru

9

Mlakar Elena

Inštruktorica

Poslovna matematika s statistiko

(PMS)

elena.mlakar@gmail.com

torek, 9.45 – 10. 25

10

Ogorelc Mojca

Inštruktorica

Poslovno komuniciranje

( POK)

mojca.ogorelc@guest.arnes.si

četrtek, 11.00 -14. 45,kabinet SOC

11

Preskar Stanka

Predavateljica

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti

 UZK)

stanka.preskar@guest.arnes.si

ponedeljek ob 14.30

12

Rimc  Voglar Irena

Predavateljica

Poslovni tuji jezik 1 (PTJ1)

irena.rimc@gmail.com

po dogovoru

13

Senica Urška Nadja

Inštruktorica

Osnove poslovnih financ

(OPF)

urska.senica@guest.arnes.si

torek, 11.55-12.35

14

Štefanič Karmen

Inštruktorica

Ekonomija (EKN),  Prodaja (PRO)

karmen.stefanic1@gmail.com

četrtek, 8. 50 – 9.35, DZ1

15

Tomšič Petra

Predavateljica

Poslovno pravo

(PPR)

petra.tomsic@escelje.si

četrtek, 10.25 -11.00 oz. po dogovoru

16

Vovko Gregor

Inštruktor

Poslovno pravo

(PPR)

gregorvovko@gmail.com

po dogovoru

17

Vučajnk Hermina

Predavateljica in inštruktorica

Računovodstvo za samostojne podjetnike

(RSP)

vss.brezice@guest.arnes.si

torek, 9.00 – 10.00 oz. po dogovoru

Zakaj izbrati VSŠ Brežice?

Vpišite se, ker naši študentje pravijo, da ...

»Pri nas predavajo profesorji, ki prihajajo direktno iz podjetij in tudi sami redno obiskujemo podjetja¨« (Amelija),

»Lahko diplomiraš že v dveh letih« (Rok Ž.),

»Naloge lahko opravljamo tudi od doma« (Blaž),

»Smo zelo samostojni in ob študiju tudi delamo« (Rok H.),

»Stroški izobraževanja so zelo nizki« (Maša),

»Uporabljamo spletno učilnico z vsemi gradivi in nalogami in do nje dostopamo kjerkoli. Imamo tudi dovolj parkirnih prostorov ob šoli« (Dolores),

»Imamo veliko prakse v podjetjih, kjer se lahko predstavimo bodočim delodajalcem« (Jure),

»Se naučimo ogromno, saj se profesorji ukvarjajo z vsakim posebej« (Vinko)

»Lahko veliko ustvarjamo in izkoristimo svoje potenciale, pouk je zabaven« (Maja)

»Ker nas profesorji osebno poznajo in so zelo prijazni do nas« (Mergime) ...