Predmetnik 2. letnika

PREDMETNIK – 2. letnik

MODUL  / PREDMET

KT

število ur po programu

Predavatelj/-ica

PR

SV

LV

KOMERCIALA

 

 

 

 

 

Prodaja (PRO)

8

48

 

 

Marjanka Bužančič

 

 

 

42

24

Karmen Štefanič

Nabava (NAB)

6

42

42

 

mag. Metka Galič

PRAVO

 

 

 

 

 

Poslovno pravo (PPR)

6

48

 

 

Petra Tomšič

 

 

 

36

 

Gregor Vovko

KAKOVOST

 

 

 

 

 

Ugotavljanje in zagotavljanje kak. (UZK)

5

42

 

 

dr. Stanka Preskar

 

 

 

18

 

mag. Jože Kranjc

VODENJE TEHNOLOŠKIH PROCESOV Z LOGISTIKO

 

 

 

 

 

Oblikovanje proizvodov. in tehnoloških procesov  (OPP)

6

42

 

 

mag. Cveto Jamšek

 

 

 

36

18

mag. Jože Kranjc

Poslovna logistika (POL)

5

30

 

 

mag. Stanko Levičar

 

 

 

36

24

mag. Jože Kranjc

PROSTO IZBIRNI PREDMET

 

 

 

 

 

Računovodstvo za s. p. (RSP)

5

42

 

18

Hermina Vučajnk

Praktično izobraževanje 2 (PR2)

14

 

 

400

mag. Jože Kranjc

Zakaj izbrati VSŠ Brežice?

Vpišite se, ker naši študentje pravijo, da ...

»Pri nas predavajo profesorji, ki prihajajo direktno iz podjetij in tudi sami redno obiskujemo podjetja¨« (Amelija),

»Lahko diplomiraš že v dveh letih« (Rok Ž.),

»Naloge lahko opravljamo tudi od doma« (Blaž),

»Smo zelo samostojni in ob študiju tudi delamo« (Rok H.),

»Stroški izobraževanja so zelo nizki« (Maša),

»Uporabljamo spletno učilnico z vsemi gradivi in nalogami in do nje dostopamo kjerkoli. Imamo tudi dovolj parkirnih prostorov ob šoli« (Dolores),

»Imamo veliko prakse v podjetjih, kjer se lahko predstavimo bodočim delodajalcem« (Jure),

»Se naučimo ogromno, saj se profesorji ukvarjajo z vsakim posebej« (Vinko)

»Lahko veliko ustvarjamo in izkoristimo svoje potenciale, pouk je zabaven« (Maja)

»Ker nas profesorji osebno poznajo in so zelo prijazni do nas« (Mergime) ...