Predmetnik 2. letnika

PREDMETNIK – 2. letnik

MODUL  / PREDMET

KT

število ur po programu

Predavatelj/-ica

PR

SV

LV

KOMERCIALA

 

 

 

 

 

Prodaja (PRO)

8

48

 

 

Marjanka Bužančič

 

 

 

42

24

Karmen Štefanič

Nabava (NAB)

6

42


 

Metka Galič
42

 

Darko Pirtovšek

PRAVO

 

 

 

 

 

Poslovno pravo (PPR)

6

48

 

 

Petra Tomšič

 

 

 

36

 

Gregor Vovko

KAKOVOST

 

 

 

 

 

Ugotavljanje in zagotavljanje kak. (UZK)

5

42

 

 

Anton Vorina

 

 

 

18

 

Darko Pirtovšek

VODENJE TEHNOLOŠKIH PROCESOV Z LOGISTIKO

 

 

 

 

 

Oblikovanje proizvodov. in tehnoloških procesov  (OPP)

6

42

36

18

Cveto Jamšek

Poslovna logistika (POL)

5

30

36

24

Stanko Levičar

PROSTO IZBIRNI PREDMET

 

 

 

 

 

Računovodstvo za s. p. (RSP)

5

42

 

18

Hermina Vučajnk Šarić

Praktično izobraževanje 2 (PR2)

14

 

 

400

Metka Galič

Zakaj izbrati VSŠ Brežice?

Vpišite se, ker naši študentje pravijo, da ...

»Pri nas predavajo profesorji, ki prihajajo direktno iz podjetij in tudi sami redno obiskujemo podjetja¨« (Amelija),

»Lahko diplomiraš že v dveh letih« (Rok Ž.),

»Naloge lahko opravljamo tudi od doma« (Blaž),

»Smo zelo samostojni in ob študiju tudi delamo« (Rok H.),

»Stroški izobraževanja so zelo nizki« (Maša),

»Uporabljamo spletno učilnico z vsemi gradivi in nalogami in do nje dostopamo kjerkoli. Imamo tudi dovolj parkirnih prostorov ob šoli« (Dolores),

»Imamo veliko prakse v podjetjih, kjer se lahko predstavimo bodočim delodajalcem« (Jure),

»Se naučimo ogromno, saj se profesorji ukvarjajo z vsakim posebej« (Vinko)

»Lahko veliko ustvarjamo in izkoristimo svoje potenciale, pouk je zabaven« (Maja)

»Ker nas profesorji osebno poznajo in so zelo prijazni do nas« (Mergime) ...

»Profesorji so strokovni, profesionalni in prilagodljivi. Vso teorijo podkrepijo na praktičnih primerih iz prakse in če se redno udeležuješ predavanj in vaj, je uspeh zagotovo zagotovljen. Znanje katerega sem pridobila na Višji strokovni šoli Brežice pa že s pridom uporabljam tako na delovnem mestu, kot tudi v zasebnem življenju. Vsekakor je bil vpis na Višjo strokovno šolo Brežice, moja najboljša izbira, ki jo priporočam tudi ostalim bodočim študentom.« (Diplomantka višje Strokovne šole Brežice, Irena Andolšek) ...

»Ker nas profesorji osebno poznajo in so zelo prijazni do nas« (Mergime) ...