Predmetnik 1. letnika

PREDMETNIK – 1. letnik

MODUL/PREDMET

KT

število ur po programu

Predavatelj/-ica

PR

SV

LV

KOMUNICIRANJE (KOM)

 

 

 

 

 

Poslovni tuji jezik 1 (PTJ1)

6

36

 

 

Irena Rimc Voglar

 

 

 

 

42

Katja Bogovič

Poslovno komuniciranje (POK)

6

36

 

 

mag. Zvonka Krištof

 

 

 

 

42

Mojca Ogorelc

ANALIZA (ANA)

 

 

 

 

 

Informatika (INF)

5

24

 

48

mag. Jože Kranjc

Poslovna matematika s stat. (PMS)

6

42

 

 

Ksenija David

 

 

 

 

42

Elena Mlakar

POSLOVANJE (POS)

 

 

 

 

 

Org. in menedžment podjetja (OMP)

6

42

 30

 

mag. Jože Kranjc

Ekonomija (EKN)

5

36

 

 

mag. Stanko Levičar

 

 

 

24

 

Karmen Štefanič

Osnove poslovnih financ (OPF)

6

36

 

 

mag. Metka Galič

 

 

 

42

 

Urška Nadja Senica

TRŽENJE (TRŽ)

 

 

 

 

 

Trženje (TRŽ)

6

42

36

 

mag. Metka Galič

Praktično izobraževanje 1 (PR1)

14

 

 

400

mag. Jože Kranjc

Zakaj izbrati VSŠ Brežice?

Vpišite se, ker naši študentje pravijo, da ...

»Pri nas predavajo profesorji, ki prihajajo direktno iz podjetij in tudi sami redno obiskujemo podjetja¨« (Amelija),

»Lahko diplomiraš že v dveh letih« (Rok Ž.),

»Naloge lahko opravljamo tudi od doma« (Blaž),

»Smo zelo samostojni in ob študiju tudi delamo« (Rok H.),

»Stroški izobraževanja so zelo nizki« (Maša),

»Uporabljamo spletno učilnico z vsemi gradivi in nalogami in do nje dostopamo kjerkoli. Imamo tudi dovolj parkirnih prostorov ob šoli« (Dolores),

»Imamo veliko prakse v podjetjih, kjer se lahko predstavimo bodočim delodajalcem« (Jure),

»Se naučimo ogromno, saj se profesorji ukvarjajo z vsakim posebej« (Vinko)

»Lahko veliko ustvarjamo in izkoristimo svoje potenciale, pouk je zabaven« (Maja)

»Ker nas profesorji osebno poznajo in so zelo prijazni do nas« (Mergime) ...