Vpis

Vpis 2021/2022


V študijskem letu 2021/ 2022 vas vabimo, da se vpišete v naslednja višješolska študijska programa:
  • študijski program Ekonomist
  • študijski program Velnes (novo)

Pogoji za vpis

V višješolski študijski program se lahko vpišete vsi tisti kandidati, ki ste:
  • opravili splošno oziroma poklicno maturo oziroma ste končali temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
  • imate opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in ste opravili preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju oziroma skladno z vsakoletnim Razpisom za vpis v višje strokovne šole.

Prijava in vpis

Postopek prijave za redni in izredni študij določa Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje 2021/2022 ( razpis bo objavljen najpozneje 1. februarja 2021)

Prijavna roka

1. prijavni rok : od 15. februarja 2021 do 18. marca 2021
2. prijavni rok : od 24. avgusta 2021 do 31. avgusta 2021

Kandidati za vpis na razpis lahko prijavite od 15. februarja do 18. marca 2021 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe https://vss-ce.com/vps .

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.Drugi prijavni rok

Obvestilo za kandidate rednega študija, ki boste srednješolsko izobraževanje zaključili v jesenskem roku: 
Za vpis na višješolske programe se morate obvezno prijaviti v drugem prijavnem roku tudi, če na dan prijave še ne boste seznanjeni z rezultati poklicne ali splošne mature. V spletni prijavi označite, da srednješolski program še zaključujete.

Sprejeti kandidati boste pisno obveščeni o datumu vpisa.
Kandidati za izredni študij se na še prosta vpisna mesta lahko vpišete tudi po drugem prijavnem roku v referatu za študentske zadeve do 30. oktobra 2021.


Priznavanje spričeval pridobljenih v tujini:


INFORMATIVNI DNEVI

Spoštovani bodoči študentje,

vabimo vas, da se udeležite informativnih dni za vpis v študijsko leto 2021/2022, ki bodo potekali osebno – v prostorih naše šole:

  • v četrtek, 19. avgusta 2021, ob 16. uri, v Predavalnici 2 in
  • v četrtek, 16. septembra 2021, ob 16. uri, v Predavalnici 2.

Za vse zainteresirane kandidate, ki imate željo, da se udeležite informativnega dne on-line, nudimo možnost individualnega informativnega dne, ki bo v torek, 17. avgusta 2021 in 14. septembra 2021, ob 17. uri preko zoom-povezave:

https://arnes-si.zoom.us/j/94878298634?pwd=MURSRVdybUFhdGdQelI4ZFUwbER1Zz09 

Informativna prijava vam je na voljo preko linka https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNCqoUtUFmD8Z0KpqxW8Zu3wkCKazLKsKC4owlJwMD7dJ4nQ/viewform?usp=pp_url 

Informativni dnevi so prava priložnost, da se osebno spoznamo in vam posredujemo vse informacije, ki jih bodoči študent/študentka potrebuje.

Veselimo se srečanja z vami!Priponke:

Zakaj izbrati VSŠ Brežice?

Vpišite se, ker naši študentje pravijo, da ...

»Pri nas predavajo profesorji, ki prihajajo direktno iz podjetij in tudi sami redno obiskujemo podjetja¨« (Amelija),

»Lahko diplomiraš že v dveh letih« (Rok Ž.),

»Naloge lahko opravljamo tudi od doma« (Blaž),

»Smo zelo samostojni in ob študiju tudi delamo« (Rok H.),

»Stroški izobraževanja so zelo nizki« (Maša),

»Uporabljamo spletno učilnico z vsemi gradivi in nalogami in do nje dostopamo kjerkoli. Imamo tudi dovolj parkirnih prostorov ob šoli« (Dolores),

»Imamo veliko prakse v podjetjih, kjer se lahko predstavimo bodočim delodajalcem« (Jure),

»Se naučimo ogromno, saj se profesorji ukvarjajo z vsakim posebej« (Vinko)

»Lahko veliko ustvarjamo in izkoristimo svoje potenciale, pouk je zabaven« (Maja)

»Ker nas profesorji osebno poznajo in so zelo prijazni do nas« (Mergime) ...

»Profesorji so strokovni, profesionalni in prilagodljivi. Vso teorijo podkrepijo na praktičnih primerih iz prakse in če se redno udeležuješ predavanj in vaj, je uspeh zagotovo zagotovljen. Znanje katerega sem pridobila na Višji strokovni šoli Brežice pa že s pridom uporabljam tako na delovnem mestu, kot tudi v zasebnem življenju. Vsekakor je bil vpis na Višjo strokovno šolo Brežice, moja najboljša izbira, ki jo priporočam tudi ostalim bodočim študentom.« (Diplomantka višje Strokovne šole Brežice, Irena Andolšek) ...

»Ker nas profesorji osebno poznajo in so zelo prijazni do nas« (Mergime) ...