Vpis

Vpis 2024/2025


V študijskem letu 2024/2025 vas vabimo, da se vpišete v višješolska študijska programa:
  • Ekonomist in
  • Velnes.

Pogoji za vpis

V višješolski študijski program se lahko vpišete vsi tisti kandidati, ki ste:
  • opravili splošno oziroma poklicno maturo oziroma ste končali temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
  • imate opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in ste opravili preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju oziroma skladno z vsakoletnim Razpisom za vpis v višje strokovne šole.

Prijava in vpis

Postopek prijave za redni in izredni študij določa Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje 2024/2025 ki je objavljen na spletnih straneh:
2. prijavni rok poteka od 23. avgusta do 29. avgusta 2024

Podatki o prostih mestih bodo objavljeni 23. avgusta 2024 na spletni strani https://vss-ce.com/vps

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta lahko prijavite od 23. avgusta do 29. avgusta 2024 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe https://vss-ce.com/vps .

Prijavite se po enakem postopku kot na prvem prijavnem roku.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga podpisanega pošljite skupaj z zahtevanimi dokazili:

1. s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov:

Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje

ali

2. na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si (prijavni obrazec lahko podpišete ročno ali elektronsko)

Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2024 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. 

Kandidati, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se na povabilo višje strokovne šole vpišejo do 1. oktobra 2024

Obvestilo za kandidate rednega študija, ki boste srednješolsko izobraževanje zaključili v jesenskem roku: 

Za vpis na višješolske programe se morate obvezno prijaviti v drugem prijavnem roku tudi, če na dan prijave še ne boste seznanjeni z rezultati poklicne ali splošne mature. 

V spletni prijavi označite, da srednješolski program še zaključujete.


Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju.


Za kakršnakoli vprašanja v zvezi s študijem  nas lahko pokličete na telefonsko številko 07 499 2562 ali na 07 499 25 64. Brez oklevanja nam lahko zastavite vprašanje na elektronski naslov vss.brezice@guest.arnes.si.

                                                                                                           ravnateljica:
                                                                                                   Hermina Vučajnk ŠarićPriponke:

Zakaj izbrati VSŠ Brežice?

Vpišite se, ker naši študentje pravijo, da ...

»Pri nas predavajo profesorji, ki prihajajo direktno iz podjetij in tudi sami redno obiskujemo podjetja¨« (Amelija),

»Lahko diplomiraš že v dveh letih« (Rok Ž.),

»Naloge lahko opravljamo tudi od doma« (Blaž),

»Smo zelo samostojni in ob študiju tudi delamo« (Rok H.),

»Stroški izobraževanja so zelo nizki« (Maša),

»Uporabljamo spletno učilnico z vsemi gradivi in nalogami in do nje dostopamo kjerkoli. Imamo tudi dovolj parkirnih prostorov ob šoli« (Dolores),

»Imamo veliko prakse v podjetjih, kjer se lahko predstavimo bodočim delodajalcem« (Jure),

»Se naučimo ogromno, saj se profesorji ukvarjajo z vsakim posebej« (Vinko)

»Lahko veliko ustvarjamo in izkoristimo svoje potenciale, pouk je zabaven« (Maja)

»Ker nas profesorji osebno poznajo in so zelo prijazni do nas« (Mergime) ...

»Profesorji so strokovni, profesionalni in prilagodljivi. Vso teorijo podkrepijo na praktičnih primerih iz prakse in če se redno udeležuješ predavanj in vaj, je uspeh zagotovo zagotovljen. Znanje katerega sem pridobila na Višji strokovni šoli Brežice pa že s pridom uporabljam tako na delovnem mestu, kot tudi v zasebnem življenju. Vsekakor je bil vpis na Višjo strokovno šolo Brežice, moja najboljša izbira, ki jo priporočam tudi ostalim bodočim študentom.« (Diplomantka višje Strokovne šole Brežice, Irena Andolšek) ...

»Ker nas profesorji osebno poznajo in so zelo prijazni do nas« (Mergime) ...