Vpis

Vpis 2022/2023V študijskem letu 2022/ 2023 vas vabimo, da se vpišete v naslednja višješolska študijska programa:
  • študijski program Velnes
  • študijski program Ekonomist

Pogoji za vpis

V višješolski študijski program se lahko vpišete vsi tisti kandidati, ki ste:
  • opravili splošno oziroma poklicno maturo oziroma ste končali temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih ali
  • imate opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in ste opravili preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju oziroma skladno z vsakoletnim Razpisom za vpis v višje strokovne šole.

Prijava in vpis

Postopek prijave za redni in izredni študij določa Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje 2022/2023 ( razpis bo objavljen najpozneje 1. februarja 2022)

Prijavna roka

1. prijavni rok : od 15. februarja 2022 do 18. marca 2022
2. prijavni rok : od 25. avgusta 2022 do 31. avgusta 2022

Kandidati za vpis na razpis lahko prijavite od 15. februarja do 18. marca 2022 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe https://vss-ce.com/vps .

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.Drugi prijavni rok

Obvestilo za kandidate rednega študija, ki boste srednješolsko izobraževanje zaključili v jesenskem roku: 
Za vpis na višješolske programe se morate obvezno prijaviti v drugem prijavnem roku tudi, če na dan prijave še ne boste seznanjeni z rezultati poklicne ali splošne mature. V spletni prijavi označite, da srednješolski program še zaključujete.

Sprejeti kandidati boste pisno obveščeni o datumu vpisa.
Kandidati za izredni študij se na še prosta vpisna mesta lahko vpišete tudi po drugem prijavnem roku v referatu za študentske zadeve do 30. oktobra 2022.


Priznavanje spričeval pridobljenih v tujini:Prosta vpisna mesta za šolsko leto 2022/2023

Študijski program

 

PROSTA MESTA

SKUPNA

DODATNA

REDNI

IZREDNI

REDNI

IZREDNI

EKONOMIST

45

30

2

4

VELNES

29

30

1

2

 Priponke:

Zakaj izbrati VSŠ Brežice?

Vpišite se, ker naši študentje pravijo, da ...

»Pri nas predavajo profesorji, ki prihajajo direktno iz podjetij in tudi sami redno obiskujemo podjetja¨« (Amelija),

»Lahko diplomiraš že v dveh letih« (Rok Ž.),

»Naloge lahko opravljamo tudi od doma« (Blaž),

»Smo zelo samostojni in ob študiju tudi delamo« (Rok H.),

»Stroški izobraževanja so zelo nizki« (Maša),

»Uporabljamo spletno učilnico z vsemi gradivi in nalogami in do nje dostopamo kjerkoli. Imamo tudi dovolj parkirnih prostorov ob šoli« (Dolores),

»Imamo veliko prakse v podjetjih, kjer se lahko predstavimo bodočim delodajalcem« (Jure),

»Se naučimo ogromno, saj se profesorji ukvarjajo z vsakim posebej« (Vinko)

»Lahko veliko ustvarjamo in izkoristimo svoje potenciale, pouk je zabaven« (Maja)

»Ker nas profesorji osebno poznajo in so zelo prijazni do nas« (Mergime) ...

»Profesorji so strokovni, profesionalni in prilagodljivi. Vso teorijo podkrepijo na praktičnih primerih iz prakse in če se redno udeležuješ predavanj in vaj, je uspeh zagotovo zagotovljen. Znanje katerega sem pridobila na Višji strokovni šoli Brežice pa že s pridom uporabljam tako na delovnem mestu, kot tudi v zasebnem življenju. Vsekakor je bil vpis na Višjo strokovno šolo Brežice, moja najboljša izbira, ki jo priporočam tudi ostalim bodočim študentom.« (Diplomantka višje Strokovne šole Brežice, Irena Andolšek) ...

»Ker nas profesorji osebno poznajo in so zelo prijazni do nas« (Mergime) ...