Praktično izobraževanje

Praksa se opravlja z namenom, da študenti razvijejo kompetence, ki jih pričakujejo delodajalci od svojih zaposlenih na delovnih mestih v komerciali. Z aktivno udeležbo v pomembnem delu izobraževalnega procesa lahko organizacije izkoristijo tudi priložnost pridobitve vpogleda v delovne potenciale morebitnih bodočih sodelavcev. Pri svojem strokovnem usposabljanju študenti opravljajo za delodajalca koristne naloge. Le-te pa morajo biti predvsem s področja komercialne dejavnosti (prodaja, nabava, skladiščenje) ali pa tudi v okviru povezanih strok (trženje, finance, logistika, organizacija, kakovost, informatika ...). Tako lahko pričakujemo, da bo študent že na začetku prakse imel zadovoljiva strokovno-teoretična predznanja pridobljena pri posameznih študijskih predmetih v šoli.

Z opravljanjem dodeljenih nalog študent pridobiva še spretnosti, veščine, navade, izkušnje kakor tudi spoznanja o potrebnih dodatnih znanjih in informacijah, ki jih mora sam pridobiti. Mentorji v podjetjih naj bi študentom omogočili razvoj tudi osebnostnih dejavnikov delovnega uspeha, kot so npr. varčnost, potrpežljivost, prijaznost ... Manjša delovna uspešnost študenta na začetku prakse ni kritična pomanjkljivost, pomembno pa je, da se doseže napredek in prepričljivo izkažejo rezultati. Ocenjujejo se vsebinski dosežki, skladnost izvedbe z objavljenimi navodili in pravočasnost. Učni cilji pomenijo pričakovane dosežke študenta - načini doseganja ciljev pa so lahko različni glede na možnosti konkretnega delovnega okolja. Mentor  v podjetju dodeli študentu delovne naloge glede na poslovne potrebe delodajalca tako, da bi lahko študent  izboljšal čim večje število svojih kompetenc.

Več informacij si preberite v smernicah (v priponki).Uvedba praktičnega izobraževanja v malih in srednjih podjetjih

S ciljem spodbuditi mala in srednja podjetja, da postanejo bolj odprta za praktično izobraževanje, hkrati pa izboljšati postopke izvajanja praktičnega izobraževanja s strani višješolskih ustanov, so v Skupnosti VSŠ skozi Learntowork.eu pobude projekta SAPS, razvili praktična in enostavna orodja za mala in srednja podjetja. Projekt se izvaja v sodelovanju 10 članov držav po vsej Evropi, vključno s Slovenijo, cilj pa je vzpostaviti strukturiran sistem praktičnega izobraževanja med višjimi strokovnimi šolami in malimi in srednjimi podjetji ter skozi številne promocijske aktivnosti predstaviti prednosti praktičnega izobraževanja za mala in srednja podjetja.

Praktična in enostavna orodja za mala in srednja podjetja so:Mednarodna mobilnost v okviru Erasmus+

Več informacij >>


V medijih:


Priponke:

Zakaj izbrati VSŠ Brežice?

Vpišite se, ker naši študentje pravijo, da ...

»Pri nas predavajo profesorji, ki prihajajo direktno iz podjetij in tudi sami redno obiskujemo podjetja¨« (Amelija),

»Lahko diplomiraš že v dveh letih« (Rok Ž.),

»Naloge lahko opravljamo tudi od doma« (Blaž),

»Smo zelo samostojni in ob študiju tudi delamo« (Rok H.),

»Stroški izobraževanja so zelo nizki« (Maša),

»Uporabljamo spletno učilnico z vsemi gradivi in nalogami in do nje dostopamo kjerkoli. Imamo tudi dovolj parkirnih prostorov ob šoli« (Dolores),

»Imamo veliko prakse v podjetjih, kjer se lahko predstavimo bodočim delodajalcem« (Jure),

»Se naučimo ogromno, saj se profesorji ukvarjajo z vsakim posebej« (Vinko)

»Lahko veliko ustvarjamo in izkoristimo svoje potenciale, pouk je zabaven« (Maja)

»Ker nas profesorji osebno poznajo in so zelo prijazni do nas« (Mergime) ...

»Profesorji so strokovni, profesionalni in prilagodljivi. Vso teorijo podkrepijo na praktičnih primerih iz prakse in če se redno udeležuješ predavanj in vaj, je uspeh zagotovo zagotovljen. Znanje katerega sem pridobila na Višji strokovni šoli Brežice pa že s pridom uporabljam tako na delovnem mestu, kot tudi v zasebnem življenju. Vsekakor je bil vpis na Višjo strokovno šolo Brežice, moja najboljša izbira, ki jo priporočam tudi ostalim bodočim študentom.« (Diplomantka višje Strokovne šole Brežice, Irena Andolšek) ...

»Ker nas profesorji osebno poznajo in so zelo prijazni do nas« (Mergime) ...