Pogoji za vpis

V višješolski študijski program ekonomist se bo lahko vpisal, kdor:

  • je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po prejšnjih predpisih
  • ali ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo v srednjem strokovnem izobraževanju.


Kdor je bil že tri leta vpisan v študijski program visokega šolstva, se ne more vpisati v redni študij v višjem strokovnem izobraževanju.
 

Prijava za vpis v višje strokovne šole bo potekala preko Višješolske prijavne službe s sedežem na Šolskem centru Celje. Kandidati se prijavijo z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe: www.vss-ce.com/vps. 


Priponke:

Zakaj izbrati VSŠ Brežice?

Vpišite se, ker naši študentje pravijo, da ...

»Pri nas predavajo profesorji, ki prihajajo direktno iz podjetij in tudi sami redno obiskujemo podjetja¨« (Amelija),

»Lahko diplomiraš že v dveh letih« (Rok Ž.),

»Naloge lahko opravljamo tudi od doma« (Blaž),

»Smo zelo samostojni in ob študiju tudi delamo« (Rok H.),

»Stroški izobraževanja so zelo nizki« (Maša),

»Uporabljamo spletno učilnico z vsemi gradivi in nalogami in do nje dostopamo kjerkoli. Imamo tudi dovolj parkirnih prostorov ob šoli« (Dolores),

»Imamo veliko prakse v podjetjih, kjer se lahko predstavimo bodočim delodajalcem« (Jure),

»Se naučimo ogromno, saj se profesorji ukvarjajo z vsakim posebej« (Vinko)

»Lahko veliko ustvarjamo in izkoristimo svoje potenciale, pouk je zabaven« (Maja)

»Ker nas profesorji osebno poznajo in so zelo prijazni do nas« (Mergime) ...