Organi šole

V nadaljevanju so navedene sestave organov v študijskem letu 2018/19.


Strateški svet VSŠ Brežice

sestavljajo naslednji člani: 

 • trije predavatelji šole: mag. Stanko Levičar, Irena Rimc Vogar in mag. Metka Galič,
 • dva predstavnika pristojne zbornice ali ministrstev oziroma delodajalcev: Slavica Kostevc in mag. Sabina Žibert
 • dva predstavnika študentov: Vinko Gregl in Dolores Jalovec
 • en predstavnik diplomantov: Tomislav Jurman.

Predsednik Strateškega sveta je mag. Stanko Levičar.


Predavateljski zbor VSŠ Brežice

Predavateljski zbor v študijskem letu 2018/2019 sestavljajo naslednji člani:

 • Marjanka Bužančič, Ksenija David, mag. Metka Galič, mag.  Cveto Jamšek, mag. Jože Kranjc, mag. Stanko Levičar, dr. Stanka Preskar, Irena Rimc Voglar, Petra Tomšič, mag. Zvonka Krištof in Hermina Vučajnk.


Strokovni aktivi VSŠ Brežice

Strokovni aktiv predavateljev predmetov 1. letnika:

 • Irena Rimc Voglar
 • mag.Zvonka Krištof
 • mag. Jože Kranjc
 • Ksenija David
 • mag. Stanko Levičar
 • mag. Metka Galič


Strokovni aktiv predavateljev predmetov 2. letnika:

 • Marjanka Bužančič
 • mag. Metka Galič
 • Petra Tomšič
 • dr. Stanka Preskar
 • mag. Cveto Jamšek
 • mag. Stanko Levičar
 • Hermina Vučajnk


Komisija za kakovost

Komisijo za spremljanje in zagotavljanje kakovosti sestavljajo v tekočem študijskem letu  naslednji člani:

 • pet predavateljev šole: Marjanka Bužančič,  dr.Stanka Preskar,  mag. Stanko Levičar, mag. Metka Galič in Irena Rimc Voglar
 • dva študenta: Dolores Jalovec in Amelija Herakovič 


Predsednik Komisije za spremljanje in zagotavljanje kakovosti je mag. Stanko Levičar.Študijska komisija

Študijsko komisijo sestavljajo predavatelji šole:
 • mag. Metka Galič
 • mag. Stanko Levičar
 • Irena Rimc Voglar


Predsednica Študijske komisije je mag. Metka Galič.


Študentski svet VSŠ Brežice

Študenti lahko organizirajo študentski svet. Sestavljen je iz petih članov - predstavnikov študentov prvega in drugega letnika, ki se izvolijo na tajnih volitvah.

Člani sveta izmed sebe izvolijo predsednika sveta. Lahko se povežejo v skupnost študentov, ki je reprezentativen organ študentov.

Področje delovanja študentskega sveta:

 • obravnava in daje pristojnim organom mnenje o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov
 • daje mnenje o kandidatu za direktorja oziroma ravnatelja in o kandidatih za vnovično imenovanje v naziv predavatelja višje šole,
 • sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov v sodelovanju s skupnostjo študentov; 
 • dajejo mnenje pred sprejetjem določb o odgovornostih, postopkih in načinu izrekanja ukrepov ter pravicah in dolžnostih študentov v disciplinskih postopkih.


Študentski svet VSŠ v študijskem letu 2018/2019 sestavljajo naslednji študentje:

 • Maja Unetič
 • Vinko Gregl,
 • Dolores Jalovec,
 • Amelija Herakovič in 
 • Bernard Berdon.


Predsednik študentskega sveta je Vinko Gregl.


Zakaj izbrati VSŠ Brežice?

Vpišite se, ker naši študentje pravijo, da ...

»Pri nas predavajo profesorji, ki prihajajo direktno iz podjetij in tudi sami redno obiskujemo podjetja¨« (Amelija),

»Lahko diplomiraš že v dveh letih« (Rok Ž.),

»Naloge lahko opravljamo tudi od doma« (Blaž),

»Smo zelo samostojni in ob študiju tudi delamo« (Rok H.),

»Stroški izobraževanja so zelo nizki« (Maša),

»Uporabljamo spletno učilnico z vsemi gradivi in nalogami in do nje dostopamo kjerkoli. Imamo tudi dovolj parkirnih prostorov ob šoli« (Dolores),

»Imamo veliko prakse v podjetjih, kjer se lahko predstavimo bodočim delodajalcem« (Jure),

»Se naučimo ogromno, saj se profesorji ukvarjajo z vsakim posebej« (Vinko)

»Lahko veliko ustvarjamo in izkoristimo svoje potenciale, pouk je zabaven« (Maja)

»Ker nas profesorji osebno poznajo in so zelo prijazni do nas« (Mergime) ...