Karierne poti bivših dijakov Ekonomske in trgovske šole Brežice

V petek, 30. 11. 2018, smo na Ekonomski in trgovski šoli Brežice organizirali karierni dan, na katerega smo povabili osnovnošolce iz Artič, dijake ETrŠ ter študente Višje strokovne šole Brežice. Ob tej priliki smo priredili okroglo mizo, h kateri smo povabili bivše dijake in študente naše šole, ki so sedaj zelo uspešni na svojem poslovnem področju. Kot gostje so se predstavili Primož Kozmus (nekdanji olimpijski in svetovni prvak v metu kladiva), Zlatka Kolman (direktorica podjetja Intermarket Invest), Ivan Kostevc (Bubka bar, GMT events), Tilen Abram (podiplomski študent pedagogike na FF v Ljubljani, ljubitelj umetnosti in filozofije), Jure Pezdirc (vodja projektov Petrol Slovenija in podžupan Občine Brežice), Ivo Kovačič (uspešen menedžer številnih podjetij in investitor), Katjuša Mlekuž (pomočnica vzgojiteljice v vrtcu Brežice) in Katja Šribar (pomočnica ravnatelja v vrtcu Senovo). Vse prisotne je najprej pozdravila direktorica šole dr. Mojca Tomažin, nato pa nagovorila profesorica Mira Starc, glavna organizatorka okrogle mize.

Vsak se je na svoj način najprej predstavil, zatem so sledila vprašanja vodje in moderatorke profesorice Mire Starc. Prisotni so razpravljali o svojih spominih na šolanje na ETrŠ Brežice, o znanjih, ki so jih osvojili in kasneje potrebovali pri svojem delu, o obšolskem življenju in odnosih na šoli, za katere so prav vsi poudarili, da so bili zelo dobri in spodbudni za njihov razvoj. Marsikdo je omenil, da so bila to zanje najlepša leta. 

Na vprašanje »Kaj je ključ do uspeha?« so odgovorili, da si mora vsak posameznik jasno zastaviti cilje po svojih zmožnostih in željah in v to tudi verjeti. Potrebno pa je trdo delati, da se cilji uresničijo. Če se ne prvič, se pa pri ponovnih poskusih, zato je treba biti vztrajen in samozavesten. Na vprašanje, kako usklajujejo zasebno življenje s poklicnim, so povedali, da se njihovo profesionalno in zasebno življenje dostikrat prepletata, da pa je za uspeh potrebno imeti čas za oboje. Podpora družine znatno pripomore k uspehu. Kot ovire v življenju so navedli birokracijo, pomanjkanje denarja oz. kapitala, močno konkurenco. Vse te ovire pa je možno uspešno premagati, da pridemo do želenega cilja in rezultatov.

Prisotni so komentirali tudi različne možnosti glede na spol v poslovnem svetu. Po njihovih besedah imata oba spola v Sloveniji enake možnosti in sposobnosti, res pa je tudi, da nekateri moški bolje opravljajo nekatera ženska dela, kot jih same ženske in obratno. Vemo pa, da imajo moški kljub enakopravnosti in demokraciji pri nas v povprečju večje plače kot ženske.

Na vprašanje »Kako vam je pomagalo znanje tujega jezika, ki ste se ga naučili v šoli?« ki smo ga zastavili gospodu Juriju Pezdircu, je odgovoril, da je seveda velika prednost, če poznaš ne le angleški jezik, ampak tudi ostale tuje jezike. Kot primer je navedel znanje slovaškega jezika, saj bi na Slovaškem lahko dobili delo in bi po njegovih besedah lahko dobro zaslužili in živeli. Več jezikov znaš, boljše je.

Za zaključek smo goste postavili v vlogo ministra za šolstvo in jih vprašali, kaj bi spremenili. 

Vsi so se strinjali, da bi bilo potrebno zmanjšati birokracijo, na urnik dodati več strokovnih znanj, zlasti aktualnih, in več ur telovadbe, poudarjati ciljna znanja, spremljati aktualne teme in trende ter ukiniti zakon, da si polnoletni dijaki sami lahko pišejo opravičila in starši nimajo več vpogleda v njihove ocene.

Okrogla miza je bila zelo zanimiva in vsi prisotni si želimo, da bi bilo takšnih projektov povezovanja šole z gospodarstvom še več, saj si tako lažje predstavljamo, kam vse nas bodo lahko vodile poti, če naredimo enega od programov na naši šoli.


Maja Unetič in Vinko Gregl, študenta 1. letnika VSŠ Brežice

Foto: mag. Metka Galič

Zakaj izbrati VSŠ Brežice?

Vpišite se, ker naši študentje pravijo, da ...

»Pri nas predavajo profesorji, ki prihajajo direktno iz podjetij in tudi sami redno obiskujemo podjetja¨« (Amelija),

»Lahko diplomiraš že v dveh letih« (Rok Ž.),

»Naloge lahko opravljamo tudi od doma« (Blaž),

»Smo zelo samostojni in ob študiju tudi delamo« (Rok H.),

»Stroški izobraževanja so zelo nizki« (Maša),

»Uporabljamo spletno učilnico z vsemi gradivi in nalogami in do nje dostopamo kjerkoli. Imamo tudi dovolj parkirnih prostorov ob šoli« (Dolores),

»Imamo veliko prakse v podjetjih, kjer se lahko predstavimo bodočim delodajalcem« (Jure),

»Se naučimo ogromno, saj se profesorji ukvarjajo z vsakim posebej« (Vinko)

»Lahko veliko ustvarjamo in izkoristimo svoje potenciale, pouk je zabaven« (Maja)

»Ker nas profesorji osebno poznajo in so zelo prijazni do nas« (Mergime) ...

»Profesorji so strokovni, profesionalni in prilagodljivi. Vso teorijo podkrepijo na praktičnih primerih iz prakse in če se redno udeležuješ predavanj in vaj, je uspeh zagotovo zagotovljen. Znanje katerega sem pridobila na Višji strokovni šoli Brežice pa že s pridom uporabljam tako na delovnem mestu, kot tudi v zasebnem življenju. Vsekakor je bil vpis na Višjo strokovno šolo Brežice, moja najboljša izbira, ki jo priporočam tudi ostalim bodočim študentom.« (Diplomantka višje Strokovne šole Brežice, Irena Andolšek) ...

»Ker nas profesorji osebno poznajo in so zelo prijazni do nas« (Mergime) ...