Na Višji strokovni šoli Brežice podelili 19 diplom novim ekonomistom

V torek, 7. julija 2021, smo v prazničnem vzdušju avle Strokovno izobraževalnega centra Brežice že 12-ič svečano podelili diplome 19-im novim diplomantkam in diplomantom v programu ekonomist. Kot je v uvodnem nagovoru poudarila ravnateljica VSŠ Hermina Vučajnk Šarić, je od ustanovitve in prvih vpisov na Višjo strokovno šolo Brežice v letu 2000, pod okriljem več kot 55 habilitiranih predavateljev in drugih delavcev šole, uspelo diplomirati kar 759-im komercialistom in ekonomistom. »To je velik in pomemben klub ljudi, ki že več kot 20 let pušča globoke sledi v lokalnem in širšem družbenem okolju,« je še poudarila v svojem govoru Šarićeva.

Nove diplomante je nagovorila tudi podžupanja občine Brežice Mila Levec. Iz lastnih izkušenj je povedala, da je znanje študentov VSŠ zelo uporabno v praksi, saj je pred časom tudi sama študirala na  tej šoli. Izpostavila je individualen odnos in skrb šole za vsakega posameznika posebej ter zelo uporabno in s prakso povezano znanje. Sestavni del študija je namreč kar 400 ur praktičnega izobraževanja v podjetjih, kjer študenti spoznajo aktualno dogajanje v gospodarstvu, delodajalci pa dobro spoznajo študente, njihove sposobnosti in kompetence, zato jih tudi veliko lažje zaposlijo. 

Prireditev je izvrstno povezoval Marko Vogrin, z glasbenimi vložki in recitacijami pa so jo popestrile dijakinje Barbara Cvetko, Ana Travnikar, Ines Bizjak, Manca Mihelin, Zala Petan in Barbara Bajs. Scenaristka in mentorica nastopajočim je bila Alenka Pečnik Kranjec.

Tokrat so diplomske listine obogatene s popisom vseh novih pridobljenih kompetenc prejeli Viktorija Hruševar, Petra Prah, Tilen Lesinšek, Nino Šabanović, Samo Černec, Tamara Močnik, Matic Babnik, Blažka Horjak, Irena Andolšek, Maša Žrlič, Vinko Gregl, Blaž Hočevar, Amelija Herakovič, Dolores Jalovec, Simon Andrejaš, Darja Tomše, Barbara Turšič, Zorana Kodrič in Danica Štefančič.


Slika 1: Novi diplomanti – ekonomisti Višje strokovne šole Brežice

Direktorica zavoda SIC Brežice dr. Mojca Tomažin je vsem novim diplomantom čestitala in poudarila pomen na novo pridobljenega znanja. To se vidi tudi iz naslovov in vsebin praktično usmerjenih diplomskih nalog, saj vsaka zase rešuje problem iz gospodarstva in posavskega podjetništva. Večina študentov diplomira v roku dveh let, pridobijo šesto stopnjo izobrazbe, kar jim omogoča hitrejšo zaposlitev in ekonomsko osamosvojitev ali pa lahko nadaljujejo šolanje kot redni ali izredni študenti.  

Posebno pohvalo in knjižno nagrado za najboljši uspeh med rednimi študenti, diplomanti v študijskem letu 2020/2021, je prejela Amelija Herakovič, med izrednimi študenti pa Tamara Močnik.


mag. Metka Galič

Foto: Foto Rožman
Objave v mediju Lokalno.si:

Zakaj izbrati VSŠ Brežice?

Vpišite se, ker naši študentje pravijo, da ...

»Pri nas predavajo profesorji, ki prihajajo direktno iz podjetij in tudi sami redno obiskujemo podjetja¨« (Amelija),

»Lahko diplomiraš že v dveh letih« (Rok Ž.),

»Naloge lahko opravljamo tudi od doma« (Blaž),

»Smo zelo samostojni in ob študiju tudi delamo« (Rok H.),

»Stroški izobraževanja so zelo nizki« (Maša),

»Uporabljamo spletno učilnico z vsemi gradivi in nalogami in do nje dostopamo kjerkoli. Imamo tudi dovolj parkirnih prostorov ob šoli« (Dolores),

»Imamo veliko prakse v podjetjih, kjer se lahko predstavimo bodočim delodajalcem« (Jure),

»Se naučimo ogromno, saj se profesorji ukvarjajo z vsakim posebej« (Vinko)

»Lahko veliko ustvarjamo in izkoristimo svoje potenciale, pouk je zabaven« (Maja)

»Ker nas profesorji osebno poznajo in so zelo prijazni do nas« (Mergime) ...

»Profesorji so strokovni, profesionalni in prilagodljivi. Vso teorijo podkrepijo na praktičnih primerih iz prakse in če se redno udeležuješ predavanj in vaj, je uspeh zagotovo zagotovljen. Znanje katerega sem pridobila na Višji strokovni šoli Brežice pa že s pridom uporabljam tako na delovnem mestu, kot tudi v zasebnem življenju. Vsekakor je bil vpis na Višjo strokovno šolo Brežice, moja najboljša izbira, ki jo priporočam tudi ostalim bodočim študentom.« (Diplomantka višje Strokovne šole Brežice, Irena Andolšek) ...

»Ker nas profesorji osebno poznajo in so zelo prijazni do nas« (Mergime) ...